περί συνέπειας και αυτομαστιγώματος στις δίαιτες..

Συχνά λέγεται ότι η συνέπεια είναι να είσαι πειθαρχημένη/-ος, αποφασιστική/-ός, αταλάντευτη/-ος. Στον τομέα διατροφής & αδυνατίσματος είναι πρακτικά ανέφικτο να είσαι με αυτόν τον τρόπο συνεπής. Επειδή, υπάρχουν αντίρροπα κίνητρα (πχ “κάνω το πλάνο για να αδυνατίσω” vs “κάνω το πλάνο αλλά έχω 2-3 συναντήσεις με μπουφέ”), φρονώ ότι συνεπής είναι ο προσαρμόσιμος. Ο συνεπής κάνει την εύκολη έκδοση, κάνει αυτό που είναι ικανός να κάνει. “Δεν έγινε το πλάνο σήμερα, αύριο πάλι στο πλάνο μου”. “Δεν μπορώ να πετύχω υψηλή απόδοση, αλλά μπορώ να πετύχω πρόοδο”. “Δεν έχω χρόνο για 1 ώρα δραστηριότητα, έχω όμως 25 λεπτά”. Δεν είναι συνεπής αυτός…

Περισσότερα