Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου

Μοιραστείτε το με φίλους

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 2024, με θέμα «Αποκατάσταση του εδάφους, ερημοποίηση και ανθεκτικότητα στην ξηρασία», είναι μια ευκαιρία ευαισθητοποίησης σε θέματα όπως: κλιματική κρίση, υπερθέρμανση του πλανήτη, μείωση της βιοποικιλότητας, ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη, αλόγιστη κατανάλωση φυσικών πόρων και τροφίμων, αποψίλωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση, υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπερπληθυσμός, εγκλήματα κατά της άγριας ζωής, άνοδος στάθμης θάλασσας – καταιγίδες και κατολισθήσεις, υπεραλίευση και σπατάλη τροφίμων, ξηρασία και έλλειψη νερού, ηλεκτρονικά και πλαστικά απόβλητα, κύματα μαζικής μετανάστευσης και πολλά άλλα.

Όσον αφορά την πολύχρονη εκκρεμότητα των αυθαίρετων και παράνομων καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον και σε μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Κάτω Βέργα του Δήμου Καλαμάτας, θεωρούμε χρήσιμο και σκόπιμο να αναφέρουμε ένα καίριο απόσπασμα α

πό πρόσφατη επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) προς Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,  Δήμαρχο και υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας και προς ΕΦΑ Μεσσηνίας και ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ του Υπ. Πολιτισμού:

«Ο Συνήγορος του Πολίτη… διαπιστώνει ότι θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας οι αναγκαίες εργασίες αποχωμάτωσης και η απομάκρυνση των αυθαίρετων προϊόντων εκσκαφής, με ταυτόχρονη, όμως, παρουσία εκπροσώπου/-ων της ΔΕΥΑΚ, της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ, καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, …  Αφού πραγματοποιηθούν οι προαναφερθείσες εργασίες αποχωμάτωσης και απομάκρυνσης των αυθαίρετων προϊόντων εκσκαφής, θα πρέπει η ΔΕΥΑΚ να προβεί στη συνέχεια σε εργασίες απομάκρυνσης-μετατόπισης του φρεατίου, του μειωτή πίεσης και ενδεχομένως τμημάτων ύδρευσης εκτός των ορίων του καλντεριμιού, ώστε κατόπιν να υλοποιηθεί η αποκατάσταση της «Πάνω Βρύσης» και του «Καλντεριμιού 3» βάσει των εγκεκριμένων μελετών του ΥΠΠΟ.» …

«Παρακαλούμε, αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη και αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για την πρόθεση και δυνατότητα τόσο της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και του Δήμου Καλαμάτας ένταξης των μνημονευόμενων εργασιών προστασίας και ανάδειξης του «Καλντεριμιού 3» και της «Πάνω Βρύσης» σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Περαιτέρω, παρακαλούμε τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας όπως αναλάβει άμεσα την πρωτοβουλία συνεννόησης και συντονισμού και όλων των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών (ΔΕΥΑΚ, ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ και Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας), προκειμένου να προβεί σε άμεσες εργασίες αποχωμάτωσης και απομάκρυνσης όλων των αυθαίρετων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και αποκάλυψης του «Καλντεριμού 3».

Εν συνεχεία, παρακαλούμε τη ΔΕΥΑΚ όπως προβεί στις αναγκαίες εργασίες απομάκρυνσης του μειωτήρα πίεσης του δικτύου ύδρευσης και ενδεχομένως και άλλων τμημάτων του δικτύου εκτός των ορίων του καλντεριμιού. Τέλος, αφού ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εργασίες, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και πάλι σε συνεννόηση με τις ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα πρέπει να προβεί στην αποκατάσταση του «Καλντεριμιού 3» και της «Πάνω Βρύσης», με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες του ΥΠΠΟ και κατόπιν διασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναμένει τις άμεσες και τελικές ενέργειές σας επί του θέματος, με σκοπό την προστασία και ανάδειξη του «Καλντεριμού 3» και της «Πάνω Βρύσης» στον οικισμό Κάτω Βέργα, καθώς και την έγγραφη ενημέρωσή του για την ολοκλήρωση των αναγκαίων προαναφερθεισών εργασιών. Ευελπιστώντας στην –εντός μηνός από της λήψεως του παρόντος- και πάντως όχι μετά το πέρας του Ιουνίου του 2024- έγγραφη και οριστική ανταπόκρισή σας, σάς ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.»

Όπως πρότειναν οι «Φίλοι της Βέργας» στο Δήμο – στην Περιφέρεια και στο ΥΠΠΟ με την από 23.01.2024 επιστολή τους, «Συνεκτιμώντας τις έως τώρα αποφάσεις και δεσμεύσεις Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής, την επιθυμία των εμπλεκόμενων πλευρών για συνδρομή και συνεργασία τους στην εκτέλεση εργασιών αποχωμάτωσης και αποκατάστασης των μνημείων, την συνέχεια της Διοίκησης και την ανάληψη καθηκόντων από νεοεκλεγείσες Διοικήσεις Δήμου και Περιφέρειας, προτείνουμε να αξιοποιηθούν οι εορτασμοί της Εθνεγερσίας τον Μάρτιο του 1821 και της Μάχης της Βέργας τον Ιούνιο 1826, για ανακοίνωση ένταξης των σχετικών έργων σε Πρόγραμμα της Περιφέρειας και συνακόλουθη δημοπράτηση των έργων.»

Ας αξιοποιηθεί επίσης η εθελοντική προσφορά ελληνικών και διεθνών οργανώσεων με εμπειρία σε παρόμοια έργα ξερολιθικών κατασκευών, ώστε τόσο το αποκατεστημένο καλντερίμι όσο και η αποκατεστημένη βρύση να αποτελέσουν διεθνώς τοπόσημα της Βέργας και της Καλαμάτας και πόλους έλξης για πεζοπόρους, εκδρομείς και άλλους επισκέπτες από την χώρα μας και από άλλες χώρες.

Ας προβληθεί, τέλος, στην Ελλάδα και διεθνώς η συνεργασία Υπουργείου – Περιφέρειας – Δήμου και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, τόσο ελληνικών όσο και άλλων μεσογειακών και ευρωπαϊκών χωρών.

Για την ΑΜΚΕ «Φίλοι της Βέργας»

Κωνσταντίνος Α. Μαρκάκης

Νικόλαος Πατσαρίνος

 

Για τον Σύλλογο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

Φεβρωνία Εξακουστίδου

 

Για τη Κοινότητα Βέργας Καλαμάτας
Ευάγγελος Πανταζής
Παναγιώτης Χειλάς

Σχετικές δημοσιεύσεις