ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μοιραστείτε το με φίλους

Οι βασικές αρμοδιότητες  που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες είναι:

  • Ανέγερση -Συντήρηση  σχολικών κτιρίων 
  • Συνέργεια σε δράσεις
  • Κατανομή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων  και της μισθοδοσίας των καθαριστριών που προσλαμβάνονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ
  • Διάθεση κτιρίων σε φορείς για βραχυχρόνιες δράσεις
  • Λειτουργία Κ.Π.Ε.

Την ευθύνη για τα παραπάνω έχουν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και  οι 2 Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης( ΦΕΚ  8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» και όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 310 2/2/2018 /β)

5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ανέγερση – Συντήρηση των σχολικών κτιρίων

Πρόταση 1η : Α. Κατασκευές:

  • Κατασκευή Ειδικού Δημοτικού σχολείου και Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου
  • Μελέτη κατασκευής νέου δημοτικού σχολείου στην περιοχή του ΚΤΕΛ για την στέγαση του 5ου και 17ου δηματικών σχολείων 
  • Μελέτη για την ανέγερση του 4ου Νηπιαγωγείου που λειτουργεί σε  λυόμενα στο 6οΔημ. Σχ. Καλαμάτας
  • Ριζική ανακατασκευή – Κτηριακή Αναβάθμιση του  Δημ. Σχ.  Βέργας

Β. Συντήρηση των σχολικών κτιρίων

 Να προμηθευτεί ο Δήμος την ηλεκτρονική εφαρμογή «Citizenapp Schools» , η υποβολή των αιτημάτων από τα σχολεία, να γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτής, δίνοντας τη δυνατότητα στην Τεχνική Υπηρεσία και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Συντήρησης να απαντά άμεσα στα αιτήματα που λαμβάνει και να δρομολογούνται αυτόματα.

Τα οφέλη από την χρήση της εφαρμογής «Citizenapp Schools» για τον δήμο, θα είναι: η καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας υποβολής προβλημάτων, η εξοικονόμηση χρόνου του προσωπικού για την καταγραφή, η καλύτερη τεκμηρίωση των αιτημάτων. Θα υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και καλύτερος  προγραμματισμός εργασιών των συνεργείων.

Για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των αιτημάτων θα υπάρχει ειδικό dashboard, στο οποίο δίνονται πληροφορίες για όλα τα αιτήματα, κατηγοριοποιημένα, ανά κατάσταση, ανά σχολείο, καθώς και παρουσίαση σε χάρτη. Διασφαλίζεται έτσι η διαφάνεια και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των σχολείων. Οι διευθυντές των σχολείων θα έχουν άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των αιτημάτων,  θα υπάρχει μείωση μετακινήσεων και εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και πλήρες ιστορικό αιτημάτων.

Συνέργεια σε δράσεις ιδιαίτερα διαχείρισης απορριμμάτων

Πρόταση 2η :Πρόγραμμα διαλογής «στην πηγή» που να συνδυαστεί  με δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Να τοποθετηθούν οργανωμένα  καλαίσθητες ειδικές κατασκευές – «γωνιές ανακύκλωσης» στα  σχολεία του Δήμου. Οι ειδικές αυτές  κατασκευές να λειτουργούν  με 4  θέσεις κάδων. Οι «γωνιές ανακύκλωσης» να είναι καλαίσθητες να έχουν κατάλληλο χώρο για φύτευση λουλουδιών. Να συνδυαστεί με κομποστοποίηση. Η κατασκευή τους να τις προστατεύει από φθορές, κλοπές ή καιρικά φαινόμενα. Τα «ρεύματα» ανακύκλωσης να  είναι το χαρτί, το πλαστικό, αλουμίνιο – μέταλλο και μικρές ηλεκτρονικές συσκευές.

 Κατανομή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 

Πρόταση 3η : Άμεσα διεκιδίκηση από ΥΠ. ΕΣ. αύξηση της επιχορήγησης , ορθολογιστικός τρόπος κατανομής σε ότι αφορά το σύνολο των δήμων αλλά και σε επίπεδο δήμου μας ανά σχολική μονάδα. Η κατανομή στα σχολεία να γίνεται σύμφωνα με τις παραμέτρους του νόμου.  Απαλλαγή των σχολείων από τις επιπλέον χρεώσεις της ΔΕΗ. Απαλλαγή από τις χρεώσεις της ΔΕΥΑΚ. Το σύνολο των εσόδων των κυλικείων να αποδίδονται στα σχολεία. Μόνιμες προσλήψεις καθαριστριών.

Διάθεση κτιρίων 

Πρόταση 4η: Τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα τα προαύλια  επιλεγμένων σχολείων στις γειτονιές της πόλης και στα χωριά να μετατρέπονται σε  ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Να υπάρχει συνεργασία με συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και με πολιτιστικούς συλλόγους που δρουν στις γειτονιές και στα χωριά για εθελοντική συμμετοχή σε πρόγραμμα ΄΄Ανοιχτά σχολεία΄΄. Ο Δήμος να διασφαλίσει τις αναγκαίες  προϋποθέσεις  προφύλαξης από ζημιές  και λεηλασίες των κτιρίων.  Αυτονόητο είναι πως από την παραχώρηση σε συλλογους ΔΕΝ θα εισπράττονται αμοιβές.

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Πρόταση 5η: Δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία του ΚΠΕ Καλαμάτας στο κτίριο ΄΄ Παναγιώταρου ΄΄στη Μ. Μαντίνεια. Αξιοποίηση των χώρων με τη δημιουργία μουσείων όπως υδροκίνησης κ.α 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Δάσκαλος -Διευθυντής στο Πειραματικό – 10ο Δημ. Σχ. Καλαμάτας

Δημ. Συμβουλος Καλαμάτας 

Σχετικές δημοσιεύσεις