ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ

Μοιραστείτε το με φίλους
Όταν από τα τέλη του 2009, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου υπογράμμιζε με έμφαση σε όλες τις συζητήσεις που γίνονταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, αλλά βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες ( σπατάλη, φοροδιαφυγή, ανομία κ.ο.κ.) που χρειάζονται χρόνο για να αντιμετωπιστούν, Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ πίεζε αποκλειστικά και μόνο για άμεσες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Όταν από τον Οκτώβριο του 2009, το ΠΑΣΟΚ, όπως και συνολικά οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές, υποστήριζαν ότι τα προβλήματα της Ευρώπης δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν με υφεσιακές πολιτικές αλλά με τολμηρές επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη και με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο φόρος στο διοξείδιο του άνθρακα και κυρίως τα ευρώ-ομόλογα, Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ απλώς παρέπεμπε τα θέματα αυτά από το ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο άλλο. Όταν από τις αρχές του 2010 ήταν γνωστό ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και ότι ο βασικός στόχος όλων των κερδοσκοπικών επιθέσεων είναι το ίδιο το ευρώ, Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ μιλούσε αποκλειστικά για «Ελληνικό πρόβλημα». ΤΩΡΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Σχετικές δημοσιεύσεις