Μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα, για το Δήμο Καλαμάτας, αλλά και γενικότερα για τους Δήμους κ. Δήμαρχε;

Μοιραστείτε το με φίλους

Οι Δήμοι πλέον έχουν γίνει πολύ μεγάλοι και απαιτούν εκτός από υποδομές  και έμπειρο και επιμορφωμένο αιρετό στελεχιακό προσωπικό.

Δεν είναι δυνατόν οι Αντιδήμαρχοι καθώς και οι Πρόεδροι Οργανισμών, Νομικών Προσώπων και Επιτροπών να μην διαθέτουν στοιχειωδώς γνώσεις οργανωτικές και διοικητικές οι οποίες να έχουν προέλθει από κάποια σύντομη αυτοδιοικητική επιμόρφωση.

Στην Καλαμάτα στο πρώην ΤΕΙ υπάρχει το μοναδικό τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. Εκεί κατά την γνώμη μου πρέπει να λειτουργούν ταχύρυθμα σεμινάρια (1-2 μηνών) για τα στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παρακολούθηση αυτών των σεμιναρίων θα έπρεπε να ήταν προαπαιτούμενο για  κάθε εκλεγμένο προκειμένου να αναλάβει θέση Αντιδημάρχου.

Κτιριακές υποδομές για να στεγαστούν και να λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα επιμόρφωσης υπάρχουν στο πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας  όπου εκεί όπως είπαμε λειτουργεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό  Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι απαιτήσεις των αιρετών Αυτοδιοικητικών θέσεων με την διευρυμένη μορφή που έχουν λάβει  οι Καλλικρατικοί Δήμοι απαιτούν αυξημένα διοικητικά και οργανωτικά προσόντα.

Σε πολλούς Καλλικρατικούς Δήμους τα  αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Αυτό οφείλεται κατά μέγιστο βαθμό στην ανεπάρκεια πολλών εκ των αιρετών στελεχών που τους είχαν ανατεθεί διοικητικές θέσεις.

Καλό θα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών στον οποίο υπάγεται η Αυτοδιοίκηση να θεσμοθετήσει την υποχρεωτική επιμόρφωση των στελεχών αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά τις Αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχουν συστήματα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας τους. Οι Αντιδήμαρχοι αλλά και οι Πρόεδροι των Οργανισμών ή Νομικών προσώπων  που τοποθετούνται να απολογούνται για το αποτέλεσμα.

Μία Δημοτική Αρχή είναι επιτυχής αν καταφέρει και δημιουργήσει ομάδες ενεργών πολιτών . Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη μπορεί να γίνει με  :

Την συμμετοχή του στην λήψη σοβαρών αποφάσεων
Την ενημέρωση και αποτύπωση του προβλήματος
Την  συναπόφαση στην δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος.
Την δημιουργία γνωμοδοτικών επιτροπών
Την δημιουργία εθελοντικών ομάδων
Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε συλλόγους
Για τον Δήμο Καλαμάτας:

Στον διευρυμένο Δήμο Καλαμάτας έχει παραχθεί ένα έργο στο κέντρο και στην παραλία της πόλης. Κάποιοι τα θεωρούν έργα βιτρίνας. Ο Δήμος Καλαμάτας με την «Καλλικρατική » διευρυμένη του μορφή, περιλαμβάνει περιφερειακά της Καλαμάτας 32 Δημοτικά Διαμερίσματα. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν κατάφερε να αναδείξει και προσανατολίσει αναπτυξιακά το ενιαίο του Δήμου Καλαμάτας με την «Καλλικρατική »  του μορφή αλλά δεν κατάφερε ούτε να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και να δώσει λύσεις στα προβλήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Συνοικιών της Καλαμάτας.

Σε έργα και υποδομές που δημιουργήθηκαν στην πόλη πριν από χρόνια δεν έγιναν βήματα προόδου. Αυτό που συνέβη ήταν σημειωτόν και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε όπισθεν. Αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα και ερωτώ άλλαξε κάτι στa: ΜΟΛΑΚ, ΒΙΟΠΑ, ΔΕΥΑΚ, ΔΕΠΑΚ, Κυκλοφοριακό, Αγορά Καλαμάτας, Πάρκο του ΟΣΕ, Χώροι Στάθμευσης;

Η Καλαμάτα χρειάζεται σωστές παρεμβάσεις  στο κυκλοφοριακό και την στάθμευση. Η κάθε πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός με αποτέλεσμα συνεχώς να εξελίσσεται και να αλλάζει μορφή. Ως εκ τούτου απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις σ’ όλα τα επίπεδα. Πριν από αρκετά χρόνια επί Δημαρχίας Σταύρου Μπένου έγιναν σοβαρές επεμβάσεις που σαν σκοπό είχαν την ανασυγκρότηση της πόλης της Καλαμάτας. Μεταξύ των όσων έγιναν και που σαν σκοπό είχαν να αλλάξει η λειτουργία της, ήταν και αλλαγές στο κυκλοφοριακό. Έγιναν σοβαρές επεμβάσεις στη ροή του κυκλοφοριακού, ορίστηκαν μονοδρομήσεις, δημιουργήθηκαν χώροι στάθμευσης και διανοίχθηκαν καινούργιοι δρόμοι. Από τότε και μέχρι σήμερα ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει πολλαπλασιασθεί με αποτέλεσμα η πόλη να ασφυκτιά κυκλοφοριακά. Η εξεύρεση χώρου στάθμευσης δυσκόλεψε, η δε ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο και στις εισόδους της πόλης αλλά και στην παραλία της έγινε αφόρητη.

Θεωρώ ότι έχει έλθει η ώρα των καινούργιων παρεμβάσεων που αφορούν το κυκλοφοριακό και που θα ανακουφίσουν την πόλη κυκλοφοριακά. Αντ’ αυτού βρισκόμαστε ενόψει της ιδιωτικοποίησης των χώρων στάθμευσης  στο ποτάμι.

Τελειώνοντας  ερωτώ τον κ. Δήμαρχο:

α) Τι χρέος παρέλαβε και τι χρέος έχει σήμερα o Δήμος .

β) Τι αριθμό υπαλλήλων παρέλαβε και τι αριθμό υπαλλήλων έχει σήμερα.

γ) Πόσες έμμισθες θέσεις Αιρετών παρέλαβε και πόσες έχει σήμερα.

ΥΓ1. Έθεσα  τα παραπάνω στον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας διότι πλέον έχει και άλλο διευρυμένο θεσμικό ρόλο στην Αυτοδιοίκηση.

ΥΓ2. Όλα τα επαγγέλματα πριν τα ασκήσεις τα σπουδάζεις ή επιμορφώνεσαι. Μόνο για το επάγγελμα του πολιτικού δεν υπάρχουν υποχρεωτικές σπουδές. Και μη μου πείτε ότι ο πολιτικός δεν είναι επάγγελμα! Όταν κάποιος μπαίνει νέος στην πολιτική και βγαίνει γέρος σίγουρα είναι επάγγελμα!

ΥΓ3. Οι κομματικές επιλογές έχουν απομακρύνει ικανούς και χαρισματικούς ανθρώπους από την πολιτική. Κατά μέγιστο βαθμό εκλέγονται κομματικά στελέχη πολλές φορές με μειωμένα προσόντα, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα κόμματα.

ΥΓ4. Από τους 4 Αντιδημάρχους στο Δήμο Καλαμάτας φθάσαμε στους 11. Θα πει κάποιος ότι ο Δήμος διευρύνθηκε. Μπορούσε να υπήρχε και ένας 5ος Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Δημοτικών Διαμερισμάτων. Και από τον άμισθο Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΚ φθάσαμε στον ισόποσα αμειβόμενο με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο!

Θεόδωρος  Σταυριανόπουλος

MSc Ηθ. Φιλοσοφίας – Μαθηματικός 

Σχετικές δημοσιεύσεις