Υποβολή προτάσεων από το Δήμο Καλαμάτας για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Μοιραστείτε το με φίλους

Προτάσεις χρηματοδότησης για τα έργα «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Μεγάρου Χορού Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 1.561.958,68 € και «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου ΕΠΑΛ, 2ου ΕΠΑΛ, Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 2.669.717,32 €, υπέβαλε ο Δήμος Καλαμάτας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ». Συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 4.231.676 €.

Η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Μεγάρου Χορού Δήμου Καλαμάτας» συνίσταται στο Υποέργο 1 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Μεγάρου Χορού Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οριζόντιο Υποέργο με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας» αξίας 24.758,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (αφορά στο Μέγαρο Χορού) και το οριζόντιο Υποέργο με τίτλο «Παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Μεγάρου Χορού Δήμου Καλαμάτας» προεκτιμώμενης αξίας 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας» συνίσταται στο Υποέργο 1 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 353.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο Υποέργο 2 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1 ου ΕΠΑΛ, 2 ου ΕΠΑΛ, Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 2.230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο οριζόντιο Υποέργο με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας» αξίας 49.517,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (αφορά στα σχολικά κτίρια) και στο οριζόντιο Υποέργο με τίτλο «Παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας» προεκτιμώμενης αξίας 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Σχετικές δημοσιεύσεις